Základní údaje

Zveřejněno: středa 10. srpen 2016

Název školy:

Základní škola Záboří nad Labem, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Adresa školy:

Záboří nad Labem, Školní č.p. 71, PSČ: 285 74

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Obec Záboří nad Labem

IČ:

75030748

Telefon:

321 781 436

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky

http://www.zszaborinl.cz 

O škole

Základní škola v Záboří nad Labem je malotřídní škola o dvou třídách s 1. až 4. postupným ročníkem. V první třídě se v letošním školením roce vyučují žáci 1. a 3. ročníku, ve druhé třídě žáci 2. a 4. ročníku. Škola má 1 oddělení ŠD. V letošním školním roce má škola 32 žáků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů a na schopnost žáků pracovat samostatně. Naproti tomu výhodou malotřídních škol je vzhled k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování. Naši žáci se zapojují do mnoha prací v zájmových útvarech, které pro ně škola zdarma organizuje a kde se pod vedením pedagogů učí různým dovednostem, sportují, připravují různá vystoupení pro obec, apod. V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálníě-patologickým jevům jako je šikana, kouření, požívání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům. Od 1. ledna 2003 se Základní škola Záboří nad Labem stala právním subjektem. Všechny ročníky se vyučují podle ŠVP s názvem „Mluvit a naslouchat“, který je zaměřěn na environmentální výchovu, komunikaci a posílení vazeb v kolektivu, individuální přístup – posílení sebevědomí.

Pracovníci školy

Ředitelka školy, učitel 1. a 3. ročníku:

Mgr. Ivana Snížková

Učitelka 2. a 4. ročníku:

Marie Gilarová

Vychovatelka:

Ivana Stará

Školnice:

Jana Klinkáčková

Zobrazení: 27574