Pravidla provozu Základní školy v Záboří nad Labem

Zveřejněno: sobota 9. květen 2020

v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 

Cesta do školy:

 • Žáci musí mít cestou do školy roušku.
 • Musí dodržovat odstupy 2m.

 

Pohyb před školou:

 • Před školou budou mít žáci i ostatní osoby zakrytá ústa a nos a budou dodržovat odstupy 2m.
 • Před školou se nebudou žáci ani jiné osoby shromažďovat.

 

Vstup do školy:

 • Do školy budou vstupovat pouze žáci.
 • Při prvním vstupu do školy 25. 5. 2020 odevzdají žáci podepsané čestné prohlášení, které je přílohou tohoto materiálu.
 • Žáci si donesou na každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.
 • Ve společných prostorách budou žáci nosit roušky.
 • Do šatny budou žáci vstupovat po malých skupinkách podle pokynů pracovníků školy.

 

V učebnách:

 • Po odchodu ze šatny půjdou žáci do skupiny, do které budou trvale zařazení. Skupiny budou nejvýše po 15 žácích a nebudou se měnit. Na naší škole plánujeme 3 skupiny přibližně po 10 žácích (bude se upřesňovat podle počtu žáků, kteří se do školy vrátí).
 • Po příchodu do skupiny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • V lavici budou žáci bez roušky, při případné skupinové práci budou s rouškou.
 • Po sejmutí roušky ji žáci uloží do sáčku.
 • V lavici bude sedět jeden žák. Žáci budou mít odstupy nejméně 1,5m.
 • Po každé vyučovací hodině si žáci vydezinfikují ruce.
 • Učebny budou v pravidelných intervalech větrány (minimálně každou hodinu).
 • Dopolední vyučování bude probíhat podle nově stanoveného rozvrhu ( především Čj, M, AJ, Prv, Př, VL).
 • Odpolední program bude probíhat ve stejných skupinách jako dopolední vyučování. Skupiny se nebudou spojovat.

 

Stravování:

 • Bude zajištěno ze ZŠ Týnec nad Labem.
 • Do školní jídelny budeme docházet ve stanovaných skupinách, každá samostatně.
 • Před jídlem si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • U jídla budou žáci sedět s rozestupy.

 

Provozní doba školy:

Bude upřesněna podle aktuálního počtu žáků, kteří se vrátí do školy.  

 

Při podezření na možné příznaky COVID 19:

 • S příznaky (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí nikdo vstoupit do školy.
 • V případě zjištění příznaků v době výuky, bude žák okamžitě izolován a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka k jeho okamžitému vyzvednutí.

 

Další dokumenty ke stažení:

 • OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - ke stažení zde.
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - ke stažení zde.
 • Hodnocení žáků - vyhláška - ke stažení zde.

 

 

Ivana Snížková

Zobrazení: 868