Základní údaje

Zveřejněno: středa 10. srpen 2016

Název školy:

Základní škola Záboří nad Labem, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Adresa školy:

Záboří nad Labem, Školní č.p. 71, PSČ: 285 74

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Obec Záboří nad Labem

IČ:

75030748

Telefon:

321 781 436

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky

http://www.zszaborinl.cz 

O škole

Jsme dvoutřídní málotřídní škola s 1. až 4. postupným ročníkem. V letošním školním roce navštěvuje školu 24 žáků. V první třídě se vyučují žáci 1. a 4. ročníku, ve druhé třídě žáci 2. a 3. ročníku.

Výuka probíhá podle učebního dokumentu ŠVP pro základní vzdělávání s názvem Mluvit a naslouchat. ŠVP je zaměřen na environmentální výchovu, komunikaci a posílení vazeb v kolektivu, individuální přístup – posílení sebevědomí.

Třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Obě třídy jsou také vybaveny interaktivními tabulemi, koutky pro práci na počítačích (1. třída 10 počítačů, 2. třída 5 počítačů), které mají připojení k internetu, herními koutky a moderními pomůckami.

Škola má k dispozici tělocvičnu, do které naši žáci docházejí do budovy MŠ.

Škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol.

Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, které je vybaveno stavitelným nábytkem, řadou pomůcek, stavebnic a her.

Školní zahrada vedle školy je využívána k výuce tělesné výchovy, k sportovním i odpočinkovým činnostem dětí v době mimo vyučování. Na školní zahradě je vybudována venkovní učebna.

Škola zajišťuje pro žáky zájmové kroužky, které vedou pedagogičtí zaměstnanci. Jedná se o kroužek sportovní, čtenářský, anglického jazyka a počítačů.

Výhodou málotřídní školy je vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách individuální přístup k žákům, častý kontakt učitelů se žáky i v době mimo vyučování, spolupráce mezi spolužáky- starší pomáhají mladším.  

Respektujeme, že dítě je cenné takové, jaké je. Je důležité, aby dítě cítilo podporu, uznání, úctu a respekt.

Pracovníci školy

Ředitelka školy, učitelka 1. a 4. ročník:

Mgr. Ivana Snížková

Třídní učitelka 2. a 3. ročník:

Marie Gilarová

Učitelka

Ing. Markéta Mikulková

Vychovatelka:

Ivana Stará

Školnice:

Jana Klinkáčková

Zobrazení: 92164